Thursday, December 24, 2009

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)


CANSELORI USIM

 
        Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) merupakan sebuah Universiti Islam Malaysia yang pertama ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia di permulaan abad ke-21. Ia merupakan Institusi Pengajian Tinggi Awam yang ke-12 di negara ini dan didaftarkan dengan nama Universiti Sains Islam Malaysia (sebelum ini dikenali dengan nama Kolej Universiti Islam Malaysia). Di antara tujuan penubuhan USIM ialah memartabatkan pendidikan Islam serta membawanya ke dalam arus perdana pendidikan negara dan menekankan penggunaan teknologi maklumat dalam sistem pengajaran dan penyelidikannya. Penguasaan bahasa Arab dan Inggeris di samping bahasa kebangsaan juga menjadi tumpuan.

DEWAN KULIAH
 
        Dalam usaha mempastikan matlamat tersebut terlaksana, USIM menetapkan enrolmen pelajarnya terhad supaya tumpuan khusus dapat diberikan untuk membina ketrampilan, kebolehan dan disiplin serta keimanan yang jitu di kalangan pelajar.Adapun bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris.

 PAVILION
      Kini USIM mempunyai 8 buah fakulti iaitu:
- Fakulti Pengajian Quran & Sunnah (FPQS)
- Fakulti Kepimpinan & Pengurusan (FKP)
- Fakulti Syariah & Undang-Undang (FSU)
- Fakulti Ekonomi & Muamalat (FEM)
- Fakulti Sains & Teknologi (FST)
- Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK)
- Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU)
- Fakulti Pergigian (FPg)

GIMNASIUM

        Selain itu, USIM juga memberikan tumpuan utama kepada pengajian peringkat siswazah. Adalah dirancangkan 40 peratus daripada enrolmen pelajarnya ialah calon-calon pascasiswazah. Ini bermakna selain daripada tanggungjawab mendidik, USIM juga menjadi institusi penyelidikan yang utama sebagai teras pengukuhan bidang pengajiannya.

ASRAMA MAHASISWA

         USIM adalah sebuah IPTA yang unik, menawarkan program pengajian (double major) dalam pelbagai bidang.

KAFETARIA

       USIM adalah satu-satunya IPTA yang menawarkan semua program pengajiannya berteraskan pendidikan Islam (usaha pengembalian zaman kegemilangan ilmuan Islam).
         Program pengajiannya diolah untuk melahirkan graduan yang memenuhi keperluan pelbagai industri, luas ilmu dan pengetahuan, menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggeris, serta mantap dengan ciri-ciri kemahiran insaniah.
        Tenaga pengajar USIM menggabungkan tenaga pengajar tempatan dan antarabangsa, yang mempunyai kelayakan dan pengalaman luas, pakar dan terkenal dalam bidang masing-masing.

PERPUSTAKAAN


Graduate Programme
COURSEWORK
Faculty of Leadership and Management
* Master of Da’wah and Islamic Leadership
* Master of Counseling (Family Counseling)
* Master of Counseling (Substance Abuse)
* Master of Communication (Media Management)

Faculty of Economics and Muamalat
* Master of Muamalat Administration (Halal Product)
* Master of Muamalat Administration

Faculty of Major Languages
* Master of Arabic Communication
RESEARCH AND THESIS WRITING
Faculty of Syariah and Law
* Master of Syariah
* Master of Comparative Law
* Master of Laws
* Doctor of Philosophy in Syariah and Judiciary

Faculty of Quranic and Sunnah Studies
* Master of Quranic and Sunnah Studies
* Doctor of Philosophy in Quranic and Sunnah Studies
Faculty of Leadership and Management
* Master of Da’wah and Islamic Management
* Doctor of Philosophy in Da’wah and Islamic Management
* Doctor of Philosophy (Counselling)
* Doctor of Philosophy (Communication)
* Doctor of Philosophy (Human Resource Management)

Faculty of Economics and Muamalat
* Master of Economics and Muamalat Administration
* Doctor of Philosophy in Economics and Muamalat Administration

Faculty of Science and Technology
* Master of Science
* Doctor of Philosophy in Science and Technology
Faculty of Major Languages
* Doctor of Philosophy (Education)
* Doctor of Philosophy (English Study)
* Doctor of Philosophy (Arabic Study)

Undergraduate Programme

1. Bachelor of Syariah and Law with Honours
2. Bachelor of Fiqh and Fatwa with Honours
3. Bachelor of Quranic and Sunnah Studies with Honours
4. Bachelor of Da'wah and Islamic Management with Honours
5. Bachelor of Muamalat Administration with Honours
6. Bachelor of Counseling with Honours
7. Bachelor of Communication with Honours
8. Bachelor of Science with Honours (Food Biotechnology)
9. Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
10. Bachelor of Science with Honours (Actuarial Science and Risk Management)
11. Bachelor of Computer Science with Honours (Information Security and Assurance)
12. Bachelor of Quranic Studies with Multimedia with Honours
13. Bachelor of Sunnah Studies and Information Management with Honours
14. Bachelor of Arabic Language and Communication with Honours
15. Bachelor of Accounting with Honours
16. Bachelor of Dental Surgery
17. Bachelor of Science with Honours (Financial Mathematics)
18. Bachelor of Education with Honours (Islamic Education)

Dicopy dari usim.edu.my
 
 


 
 
0 komentar:

Post a Comment