Monday, July 6, 2015

NIKAH MUT'AH


http://pts.com.my/penulis/dr.-fithriah-wardi/

Nikah Mut’ah

VERSI CETAK

RM 12.00

RM 11.40
Sabah/Sarawak: RM 14.00
Format: Paperback
Saiz: 5.5" x 8.5"
ISBN-13: 978-967-411-508-1 
Tarikh Terbit: 14 Jun 2015
Jumlah Muka Surat : 144
VERSI EBOOK

RM 9.60


Format: EPUB / PDF
e-ISBN: 978-967-411-610-1
Tarikh Terbit: 9 Jun 2015
 New Book ... 10 juni 2015. 

NIKAH MUT'AHDr. Fithriah Wardi ...(BA, MA & PhD Al-Azhar University)
Format: PaperbackSaiz: 5.5" x 8.5"ISBN-13: 978-967-411-508-1 Tarikh Terbit: 10 Jun 2015Page : 144 http://pts.com.my/buku/nikah-mutah/#
Isi Kandungan
Definisi Nikah Mut’ah
Sejarah Nikah Mut’ah
Rahsia di Sebalik Pembolehan Nikah Mut’ah pada Peringkat Awal Islam
Rukun-Rukun Nikah Mut’ah
Apakah Persetujuan Wali dalam Nikah Mutah Diperlukan?
Apakah Wanita yang Melakukan Nikah Mut’ah Berhak Memiliki Anak?
Apakah Lelaki dan Wanita yang Bernikah Secara Mut’ah Berhak Mendapatkan Warisan?
Apakah Membatalkan Pernikahan Mut’ah Memerlukan Kalimah Talak?
Masa Iddah Nikah Mut’ah
Pembaharuan Akad Nikah Mut’ah
Hak-Hak dan Kewajipan Suami Isteri dalam Nikah Mut’ah
Jenis-Jenis Nikah Mut’ah di Iran
Persamaan dan Perbezaan Antara Nikah Mut’ah dan Nikah Kekal
Pandangan Mazhab-Mazhab Fiqh Perihal Hukum Nikah Mut’ah
Dalil-Dalil Serta Perdebatan Para Fuqaha tentang Hukum Nikah Mut’ah
Bantahan dan Jawapan Fuqaha Sunni, Az-Zahiriah, dan Syi’ah Zaidiyah terhadap Dalil Syiah Imamiah
Pandangan Syiah Zaidiyah tentang Nikah Mut’ah
Bilakah Nikah Mut’ah Diharamkan?
Apakah Saidina Umar bin Al-Khattab adalah Orang yang Bertanggungjawab Mengharamkan Nikah Mut’ah?
Kisah Jelas Wanita yang Pernah Melakukan Nikah Mut’ah