Tuesday, July 23, 2013

AGENDA POLITIK SYIAH

BEST SELLER

8/2013 - First Edition (6000 Books)
9/2013 - Second Edition (6000 Books) 
11/2013 - Third Edition (2000 Books)
 1/2014 - Fourth Edition (4500 Books) 
http://universitipts.com/index.php/site/tip_survival_penerbit_bagaimana_pts_meneroka_pasaran_melayu_profesional/young@kohwaiyoung.com/young@kohwaiyoung.com/salamraya/salamraya.html/

New Book @ PTS Millennia Sdn Bhd, Malaysia ... 

* AGENDA POLITIK SYI'AH *
Kamaluddin Nurdin Marjuni

ISBN-13: 978-967-411-030-7

Page : 304

Publisher : PTS Millennia Sdn Bhd

Price:

RM 20.00

Harga Sabah/Sarawak:

RM 22.00

Buku Terlaris "Popular Bookshop"


Radio IKIM fm

Library of Astan Quds Razavi, Iran 

 الفرق الشيعية وأصولها السياسية وموقف أهل السنة منها 

نشأة الفرق وتفرقها -الزيدية، الإمامية، الإسماعيلية، الخوارج الإباضية، الأشعرية، الماتريدية، الظاهرية

موقف الزيدية وأهل السنة من العقيدة الإسماعيلية وفلسفتها
http://80.191.111.109/index.aspx?pid=16&AuthorID=1023623SINOPSIS
Sejak zaman berzaman, dendam kumpulan Syiah terhadap Ahli Sunnah wal Jamaah seperti tidak berkesudahan. Bermula daripada dendam terhadap Muawiyah bin Abu Sufian yang dituduh merampas kuasa khalifah daripada Ali bin Abu Talib pada tahun 661 Masihi, kumpulan pro Ali terus menyimpan dendam terhadap Muawiyah dan keturunannya daripada Kerajaan Bani Umayyah sehingga dendam terhadap Ahli Sunnah Waljamaah yang mengiktiraf kepimpinan Abu Bakar, Umar Al-Khattab dan Uthman yang mendahului Ali bin Abu Talib.
Pada dasarnya, aliran-aliran syi’ah saling berbeda pandangan dalam perincian ideologi, namun kesemuanya bersepakat bahwa Imam Ali r.a. adalah orang yang paling berhak menjadi pemimpin negara setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Aliran Zaidiyah, Imamiyah dan Isma’iliyah merupakan tiga aliran syi’ah yang paling menonjol, paling besar, dan paling banyak memiliki pengikut dibandingkan dengan aliran-aliran syi’ah yang lainnya. Akan tetapi ketiga golongan syi’ah yang terbesar ini saling menyalahkan, menyesatkan bahkan mengkafirkan antara satu aliran dengan aliran yang lain, yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam aqidah, terutama lagi perbedaan pandangan dalam permasalahan politik. Dan di antara semua aliran syi’ah, maka syi’ah Isma’iliyah merupakan aliran yang paling banyak dikecam dan dikeritik oleh umat Islam dari berbagai aliran pemikiran, baik dari golongan Ahlu Sunnah mahupun dari golongan Syi’ah lain, sebab aqidah mereka keluar daripada aqidah Islam. Dalam hal ini, Syi’ah Zaidiyah secara terang-terangan mengatakan bahwa Syi’ah Isma’iliyah dari sisi luar menampakkan keislaman, tapi pada hakikatnya dalam hati mereka menyembunyikan kekufuran yang nyata, bahkan mereka dianggap tidak menganut syariat agama apapun.

Buku ini membahas berkenaan kelompok Syiah terbesar yang menjadi tunjang utama dalam politik dunia, Zaidiyah, Itsna Asyariah (Imam 12), dan Ismailiyah Batiniyah dan konflik mereka dengan kelompok Ahli Sunnah Waljamaah yang mempunyai kaedah tersendiri dalam memilih pemimpin.