Saturday, December 5, 2009

PERSETERUAN POLITIK (SYI'AH VS SYI'AH VS SUNNI)


jumlah halaman: 243.
Buku ini di publish oleh Universitas Sains Islam Malaysia, awal th 2009. ISBN: 978-983-2950-93-b. Perpustakaan Negara Malaysia


Dan 2 buku dalam proses cetak di USIM

1- التيارات الكلامية، نشأتها وتطورها وقضاياها
(Aliran-Aliran Teologi Islam -Sejarah,Perkembangan dan Masalah-)jumlah halaman: 300 -+.aliran dalam buku meliputi: Syiáh Zaidiyah, Syiáh Imamiyah, Syiáh Ismaílyah, al-Ibadhiyah, al-Mu'tazilah, al-Asyáriah, al-Maturidiyah, ad-Dhzahiriah.


2- KONSEP TA'WIL SYI'AH BATHINIYAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP HERMENEUTIKA. jumlah halaman: 100+

0 komentar:

Post a Comment