Wednesday, December 7, 2011

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE
DR. KAMALUDDIN NURDIN MARJUNI

PERSONAL DETAIL:
Name                     : DR. KAMALUDDIN NURDIN MARJUNI
Designation          : SENIOR LECTURER DS51
Faculty                   : FACULTY OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT
Tel. No. (Office)    : 06-7988738
E-mail Address    : kamaluddin@usim.edu.my
                                 kamalnurdin@yahoo.com
Website                : http://dr-kamaluddin-nurdin.blogspot.com/
Address(Office)   : FACULTY OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT , DEPARTMENT OF ISLAMIC THEOLOGY, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, 71800, NILAI, NEGERI SEMBILAN
ACADEMIC QUALIFICATION:
(Qualification), (Institution), (Field).
1) PH. D, DARUL ULUM/CAIRO UNIVERSITY, EGYPT, (Islamic Philosophy), 2003 - 2005. Mumtaz Ma’a Martabat as-Syaraf al-Ula, (Cemerlang Peringkat Pertama). 20/12/2005.
2) MASTER, DARUL ULUM/CAIRO UNIVERSITY, EGYPT, (Islamic Theology), 1998 - 2001. Mumtaz (Cemerlang). 20/11/2001.
3) BACHELOR, AL-AZHAR UNIVERSITY, TANTA - EGYPT, (Islamic Law), 1992 - 1997. Jayyid (Baik). 02/08/1997
 Kursus/Pelatihan:
1) KURSUS 5'S MENINGKATKAN PRODUKTIVITI ORGANISASI (KUMPULAN KEDUA) 11-07-2007-12-07-2007
2) DEMO PERISIAN ARTICULATE & LECTORA 11-11-2010-11-11-2010
3) WARASHAH TAQWIYYAH FI USUL FI FIQH MUAMALAT SIRI 4 2010 09-12-2010-09-12-2010
4) BENGKEL PEMURNIAN ARTIKEL UNTUK DITERBITKAN DLM ULUM ISLAMIYYAH JURNAL 20-12-2010-21-12-2010
Keanggotaan Badan Ikhtisas/Ilmiah:
1) JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (JAIS) MALAYSIA - PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH GOMBAK, (PAKAR), NATIONAL, 27-06-2011.
2) UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN (KUPU SB), BRUNEI DARUSSALAM (PENILAI LUAR ARTIKEL JURNAL), 05-09-2011.
3) ISLAMIC FOUNDATION OF SYAWARIFIYYAH, JAKARTA - INDONESIA, VICE DIRECTOR, NATIONAL, 02/01/2005, 02/01/2007
4) DAR'AMI PUBLISHING, JAKARTA, DIRECTOR, NATIONAL, 04/10/2010, 05/08/2013.
5) MEMBER ERAMUSLIM.COM, MEDIA ISLAM RUJUKAN, JURNAL ONLINE BERWASIT PERKEMBANGAN ISLAM SEDUNIA, 13/10/2010 SAMPAI SEKARANG.
6) MEMBER, PENERBIT DARUL KUTUB ILMIAH, BEIRUT-LEBANON, 2010 SAMPAI SEKARANG.
Kurniaan dan Penghargaan:
1) PENULIS AKTIF (ACTIVE AUTHOR IN ARABIC LANGUAGE), USIM, 13/07/2011.
2) BUKU TERBAIK (THE BEST BOOKS, CATEGORY OF SOCIAL SCIENCE, USIM 15/06/2010.
TITLE: "MAUQIF AZ-ZAIDIYAH WA AHLI SUNNAH MINAL AQIDAH AL-BATHINIYAH WA FALSAFATUHA", PUBLISHER: DARUL KUTUB ILMIAH, BEIRUT-LEBANON, 2009.
3) KHIDMAT CEMERLANG (EXCELLENT LECTURERS) 2009. USIM, 15/06/2010.
Beban Pengajaran Sejak Dalam Jawatan Sekarang
TEACHING
(Course Title), (Group), (Credit Hour), (No of Student), (Lecture), (Tutorial), (Lab).
________________________________________
Master / PHD:
Master      : 1 Students. (By Thesis)
Master      : 3 Students. (By Course Work)
Ph.D          : 5 Students. (By Thesis)
Semester USIM Session 2010/2011(A101 )
No. Subject Group Credit Hour No. Of Students
1 CONTEMPORARY RELIGIOUS DISCOURSE KB 3 3
DEGREE
Semester I Session 2007/2008(A071)
No. Subject Group Credit Hour No. Of Students Lecture Tutorial Lab
1 PUBLIC SPEAKING HAB1 1 20 4 0 0
2 PUBLIC SPEAKING HAB2 1 19 4 0 0
3 PUBLIC SPEAKING HAC1 1 16 4 0 0
4 PUBLIC SPEAKING HAC2 1 15 4 0 0
5 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT KQA 2 271 2 0 0
Semester II Session 2007/2008(A072)
No. Subject Group Credit Hour No. Of Students Lecture Tutorial Lab
1 HALAQAH STUDIES HAB1 1 23 5 0 0
2 HALAQAH STUDIES HAB2 1 23 5 0 0
3 HALAQAH STUDIES HAB3 1 23 5 0 0
4 HALAQAH STUDIES HAC1 1 22 5 0 0
5 HALAQAH STUDIES HAC2 1 23 5 0 0
6 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH KAA 3 82 3 0 0
7 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA1 3 20 0 4 0
8 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA2 3 20 0 4 0
9 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA3 3 21 0 4 0
10 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA4 3 21 0 4 0
Semester IIA Session 2007/2008(A073)
No. Subject Group Credit Hour No. Of Students Lecture Tutorial Lab
1 AKHLAQ AND SUFISM KQA 2 451 4 0 0
2 AKHLAQ AND SUFISM TQB1 2 28 0 6 0
3 AKHLAQ AND SUFISM TQB2 2 28 0 6 0
4 AKHLAQ AND SUFISM TQC1 2 28 0 6 0
Semester I Session 2008/2009(A081)
No. Subject Group Credit Hour No. Of Students Lecture Tutorial Lab
1 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT KAA 2 260 4 0 0
2 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT KQA 2 258 4 0 0
3 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT TAA1 2 24 0 7 0
4 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT TAA2 2 24 0 7 0
5 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT TAA3 2 24 0 7 0
6 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT TAA4 2 23 0 7 0
7 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT TAA5 2 23 0 7 0
8 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT TAA6 2 23 0 7 0
9 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT TQA1 2 24 0 7 0
Semester II Session 2008/2009(A082)
No. Subject Group Credit Hour No. Of Students Lecture Tutorial Lab
1 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH KAA 3 108 2 0 0
2 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA1 3 22 0 10 0
3 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA2 3 21 0 10 0
4 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA3 3 21 0 10 0
5 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA4 3 22 0 10 0
6 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA5 3 22 0 10 0
Semester IIA Session 2008/2009(A083)
No. Subject Group Credit Hour No. Of Students Lecture Tutorial Lab
1 ISLAMIC AQIDAH KAA 2 79 8 0 0
2 ISLAMIC AQIDAH KAB 2 63 8 0 0
Semester I Session 2009/2010(A091)
No. Subject Group Credit Hour No. Of Students Lecture Tutorial Lab
1 ISLAMIC WORK ETHICS TAA6 3 23 0 6 0
2 ISLAMIC WORK ETHICS TMA3 3 21 0 6 0
3 ISLAMIC WORK ETHICS TQA4 3 25 0 6 0
4 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT KQA 2 140 2 0 0
5 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT TLC3 2 22 0 7 0
6 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT TQA1 2 24 0 7 0
7 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT TQA2 2 23 0 7 0
8 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT TQA3 2 24 0 7 0
9 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT TQA4 2 23 0 7 0
10 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT TQA5 2 23 0 7 0
11 CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT TQA6 2 23 0 7 0
Semester II Session 2009/2010(A092)
No. Subject Group Credit Hour No. Of Students Lecture Tutorial Lab
1 AKHLAQ AND SUFISM TBA2 2 27 0 6 0
2 AKHLAQ AND SUFISM TMA1 2 41 0 6 0
3 AKHLAQ AND SUFISM TMA2 2 43 0 6 0
4 AKHLAQ AND SUFISM TMA3 2 38 0 6 0
5 AKHLAQ AND SUFISM TMC1 2 25 0 6 0
6 AKHLAQ AND SUFISM TMD1 2 30 0 6 0
7 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH KAA 3 142 2 0 0
8 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA1 3 30 0 5 0
9 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA2 3 28 0 5 0
10 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA3 3 28 0 5 0
11 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA4 3 28 0 5 0
12 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA5 3 28 0 5 0
Semester IIA Session 2009/2010(A093)
No. Subject Group Credit Hour No. Of Students Lecture Tutorial Lab
1 ISLAMIC AQIDAH KAA 2 407 4 0 0
2 ISLAMIC AQIDAH TMB1 2 30 0 4 0
3 ISLAMIC AQIDAH TMB2 2 30 0 4 0
Semester I Session 2010/2011(A101)
No. Subject Group Credit Hour No. Of Students Lecture Tutorial Lab
1 KAD 3 45 2 0 0
2 TAD1 3 23 0 4 0
3 TAD2 3 22 0 4 0
4 ISLAMIC AQIDAH KAB 2 1 1 0 0
5 ORIENTALISTS' PERCEPTIONS OF ISLAM TAA2 3 28 0 8 0
6 ORIENTALISTS' PERCEPTIONS OF ISLAM TAA3 3 28 0 8 0
7 ORIENTALISTS' PERCEPTIONS OF ISLAM TAA4 3 28 0 8 0
8 ORIENTALISTS' PERCEPTIONS OF ISLAM TAA5 3 28 0 8 0
Semester II Session 2010/2011(A102)
No. Subject Group Credit Hour No. Of Students Lecture Tutorial Lab
1 KAD 3 45 2 0 0
2 TAD1 3 23 0 2 0
3 TAD2 3 22 0 2 0
4 ACADEMIC PROJECT KAA 3 144 1 0 0
5 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA1 3 27 0 3 0
6 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA2 3 25 0 3 0
7 AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH TAA3 3 25 0 3 0
8 PRINCIPLES AND PRACTICES OF DA'WAH COMMUNICATION KDA 3 0 2 0 0
9 PRINCIPLES AND PRACTICES OF DA'WAH COMMUNICATION KLC 3 287 2 0 0
10 PRINCIPLES AND PRACTICES OF DA'WAH COMMUNICATION TLC5 3 31 0 3 0
11 PRINCIPLES AND PRACTICES OF DA'WAH COMMUNICATION TLC6 3 31 0 3 0
12 PRINCIPLES AND PRACTICES OF DA'WAH COMMUNICATION TLC7 3 25 0 3 0
Semester IIA Session 2010/2011(A103)
No. Subject Group Credit Hour No. Of Students Lecture Tutorial Lab
1 ISLAMIC AQIDAH KMA 2 280 4 0 0
2 ISLAMIC AQIDAH TMB1 2 29 0 4 0
3 ISLAMIC AQIDAH TMB2 2 27 0 4 0
Semester I Session 2011/2012(A111)
No. Subject Group Credit Hour No. Of Students Lecture Tutorial Lab
1 KAD 3 0 2 0 0
2 KAD 3 0 2 0 0
3 KAD 3 0 2 0 0
Penyeliaan (Supervisor) Peringkat Sarjana Muda (B.A), 2009, 2010, 2011
Jumlah (17 Pelajar)
- 2009 (4 Pelajar)
1) Siti Aminah Bt Ahmad. Tajuk (Daur al-Mar’ah fi Ansyithah ad-Da’wah) Case Study di ABIM
دور المرأة في أنشطة الدعوة - دراسة ميدانية في أبيم -
1) Fatimah Bt Ilyas. Tajuk (Baramij ad-Da’wah wa Ta’thiiruha Inda Muta’athi al-Mukhaddarat) Case Study di Pusan Serenti Jelebu.
برامج الدعوة وتأثيرها عند متعاطي المخدرات – دراسة ميدانية في مركز سرنتي جيليبو-
2) Hanim Bt Mohd Said. Tajuk (Nidham al-Halaqah at-Ta’limiyah wa Ta’thiiruha fi at-Tarbiyah) Case Study di Sri Farma Klantan.
نظام الحلقة التعليمية وتأثريها في التربية – دراسة ميدانية في سري فرمي كلانتن-
3) Noor Syuhada Bt Syamsuri. Tajuk (Khutbah al-Jum’ah wa Dauruha fi Mu’aalajah al-Qadhayah al-Ijtima’iyah), Case Study di Bukit Maryam Kedah.
خطبة الجمعة ودورها في معالجة القضايا الإجتماعية – دراسة ميدانية في بوكيت مريم قدح-
- 2010 (6 Pelajar)
1) Zamratul Kautsar Bt Che Syahid. Tajuk (Barnamij Fardhu al-‘Ain wa Atharuhu ‘Ala al-Mu’alfin Qulubuhum fi Fahmi ad-Din) Case Study di JAWI.
برنامج فرض العين وأثره على المؤلفين قلوبهم في فهم الدين –دراسة ميدانية في جاوي
2) Najidah Bt Zakariyah. Tajuk (Mauqif al-Islam min Qatli at-Tifli wa Mu’alajathuhu) Case Study di Raudah as-Sakinah.
موقف الإسلام من قتل الطفل ومعالجته – دراسة ميدانية في روضة السكينة
3) Mohd Anwi Bin Jusoh. Tajuk (Daur Masjid as-Shamadi fi Mu’alajah al-Qadhayah al-Ijtima’iyyah)
دور مسجد "الصمدي" في معالجة القضايا الإجتماعية –دراسة ميدانية في كتيغ بنكالان كلنتان
4) Nor Akmal Bt Khalid. Tajuk (Dauru al-Madrasah ad-Diniyah wa Ahammiyatuha fi Tarbiyah Syakhsiyah at-Tullab) Case Study di Ma’had Mahmud.
دور المدرسة الدينية وأهميتها في تربية شخصية الطلاب – المعهد المحمود نموذجا -
5) Zaitun Bt Ali. Tajuk (al-Imam Hasan al-Banna wa Manhajuhu fi Nasyri ad-Da’wah al-Islamiyah)
الإمام حسن البنا ومنهجه في نشر الدعوة الإسلامية
6) Nor Hasibas Bt Hamid. Tajuk (Dauru Lajnat ad-Da’wah wa Atharuha fi Takwin Syakhshiyah at-Thullab) Case Study di Pasir Pekan.
دور لجنة الدعوة وأثرها في تكوين شخصية الطلاب –دراسة ميدانية في المعهد المحمدي للبنات باسير بكن
- 2011 (7 Pelajar)
1) Nor Mahani Bt Zakariyah. Tajuk (Asbab al-Inhirafat ‘An ad-Din Laday al-Mujtama’). Case Study di Kampung Bachok, Klantan.
أسباب الإنحرافات عن الدين لدي المجتمع –دراسة ميدانية في قرية باجوق-ز
2) Zainab Bt Abd Rahim. Tajuk (Ied al-Hub wa Atharuhu ‘Ala as-Syabab wa Turuqu Mu’aalajatii). Case Study di Sekolah Taryak 3 Pahang.
عيد الحب وأثره على الشباب وطرق معالجته –دارسة ميدانية في تريا 3 بهانج
3) Ahmad Sanusi Bin Abdullah. Tajuk (Dauru al-Majallaat al-Islamiyah fi ad-Da’wah). Majalah Bayyinat, Muhaddits dan Manhaj al-Qur’an.
دور المجلات الإسلامية في الدعوة –دراسة لمجلات: بينات، محدث، منهج القرآن-
4) Mohd Luqman bin Nor. Tajuk (Dauru at-Tarbiyah al-Islamiyah fi Takwin Syakhshiyah at-Tullab). Case Study di Ma’had al-Ahmadi Tanah Merah, Klantan.
دور التربية الإسلامية في تكوين شخصية الطلاب –دراسة ميدانية في المعهد الأحمدي تانه ميراه كلانتان-
5) Mohd Khairul Bin Abd Razaq. Tajuk (al-‘Ilaja al-Islami fi Ittirabat an-Nafsiah).
العلاج الإسلامي في الإضطرابات النفسية
6) Nor Syila Bt Nadhri. Tajuk (Mauqif al-Islam min al-Bid’ah wa al-Khurafah).
موقف الإسلام من البدعة والخرافة
7) Mohd Shahrul Faizy. Tajuk (Mauqif al-Ilminiyyin min al-Jihad wa ar-Raddu Alayhim).
موقف العلمانيين من الجهاد والرد عليهم
Penyeliaan (Supervisor) Peringkat Ph.D 2008-Sampai Sekarang
Ph.D (5 Pelajar):
1) Co-Supervisor , Jokha Sulaiman al-Hasni (Oman), (Viva 14-07-2011). Tajuk (Masyruu’at as-Shagirah wa Dauruha fi Tanmiat al-Mujtama’) Case Study di Oman.
مشروعات الصغيرة ودورها في تنمية المجتع- دراسة ميدانية في عمان-
2) Supervisor , Ahmed Arief Theer (Libya), (Proses Viva 2011). Tajuk (Huququ al-Insan as-Siyasiyah Baina al-Islam wa al-Mawaathiq ad-Dauliyah wa Tatbiiqaatuha fi Libya).
حقوق الإنسان السياسية بين الإسلام والمواثيق الدولية وتطبيقاتها في ليبيا
3) Supervisor , Ahmed Zaki Nafalen (Thailand), (Dalam Penulisan Akhir). Tajuk (al-Idzaa’at al-Islamiah wa Atharuha fi Ishlah al-Mujtama’) Case Study di Thailand.
الإذاعة الإسلامية وأثرها في إصلاح المجتمع – دراسة ميدانية في تيلاند-
4) Supervisor , Hamidah Binti Abu Hasan (Malaysia), (Dalam Penulisan). Tajuk ('Iffah Maryam Baina an-Nashraaniyah wa al-Islam)
عفة مريم بين النصرانية والإسلام -دراسة مقارنة-
5) Supervisor, Thalib Mansour Mohd al-Riyani (Oman), (Dalam Penulisan). Tajuk (al-Jaudat Baina al-Islam wa an-Nadhariyyat al-Haditsah)
الجودة بين الإسلام والنظريات الحديثة - دراسة مقارنة-
Penyeliaan Peringkat Masters 2010-Sampai Sekarang
Master (1 Pelajar):
1) Supervisor , Khadijah Mohd as-Saary (Libya), (Dalam Penulisan). Tajuk (Daur al-Masjid fi at-Tansyi’ah al-Ijtima’iyyah wa al-Wiqaayat Min al-Inhiraf) Case Study di Libiya.
دور المسجد في التنشئة الإجتماعية و الوقاية من الإنحراف – دراسة ميدانية في ليبيا-
Penerbitan/Penulisan
Buku Peringkat Antarbangsa
1) 2011 نشأة الفرق وتفرقها (Perpecahan Teologi Islam) DARUL KUTUB ILMIAH, BEIRUT, LEBANON, ISBN: 2-7451-7246-8, (Page: 288).
2) 2009 موقف الزيدية وأهل السنة من العقيدة الإسماعيلية وفلسفتها (Polemik Akidah Filsafat – Syi’ah Vs Syi’ah Vs Sunni) DARUL KUTUB ILMIYAH,LEBANON, ISBN: 978-2-7451-6255-7, (Page: 480).

  
3) 2006 مسائل الاعتقاد عند الإمام القرطبي (Permasalahan Akidah Dari Perspektif Imam Qurtubi) MUASSASAH AL-'ALYA, CAIRO-EGYPT, (Page: 432). 4) 2009 KAMUS “SYAWARIFIYYAH” SINONIM ARAB-INDONESIA + 50.000 Entry, Ciputat Press, JAKARTA, ISBN: 978-979-3245-66-9, (Page: 635). 5) Perseteruan Politik Syi’ah Vs Syi’ah & Tanggapan Sunni Vol 1 (Dalam proses cetak di Dar’ami Publishing Jakarta)
 6) الشيعة واختلافاتها السياسية (Dalam proses penilaian cetak di Darul Kutub al-Ilmiah, Bairut).


KEDUDUKAN BUKU:
- Buku pertama dan kedua diterbitkan oleh penerbit kitab Islam terbesar & berwasit di Timur Tengah yaitu Darul Kutub Ilmiah, Beirut-Lebanon.
- Khas bagi buku kedua yang membahas tentang kajian Polemik Akidah Syi'ah (perbalahan dan pertentangan dalaman puak-puak Syi'ah) telah dijadikan rujukan (referensi) utama di Harvard University.
- Buku-buku di atas dikoleksi oleh beberapa Perpustakaan & Universiti terkemuka di peringkat antarbangsa, di antara koleksi yang dapat ditemui langsung melalui laman web masing-masing universiti adalah sebagai berikut:
1) Harvard University Libraries
Call Number: Hollis 012138877
http://discovery.lib.harvard.edu/?itemid=|library/m/aleph|012138877
Call Number: Hollis 011358872
http://hollis.harvard.edu/?q=author%3A%22kamal+al-din+nur+al-din%22+
http://discovery.lib.harvard.edu/?itemid=|library/m/aleph|011358872
2) Yale University Libraries
Call Number: BP80 Q827 M37
http://yufind.library.yale.edu/yufind/Record/8203709
Call Number: PJ6636.15 M37X 2010
http://yufind.library.yale.edu/yufind/Record/9564127
3) Penn University Libraries
Call Number: BP80.Q73 M373 2006
http://www.franklin.library.upenn.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&Search_Arg=kamal%20al-din%20nur%20al-din%20marjuni&Search_Code=GKEY^*&CNT=50&PID=zWXbGeUTphIBoz4MjvG8PYK_vgg3&SEQ=20110614211528&SID=1
4) Stanford University Libraries
Call Number: 8433020
http://searchworks.stanford.edu/view/8433020
Call Number: 7716409
http://searchworks.stanford.edu/view/7716409
http://searchworks.stanford.edu/?op=AND&author=marjuni&title&subject&description&pub_info&number&sort=score+desc%2C+pub_date_sort+desc%2C+title_sort+asc&search_field=advanced
5) Chigago University Libraries
Call Number: BP195.B3 M37 2009
https://libcat.uchicago.edu/ipac20/ipac.jsp?session=13Y70094202Y3.60771&profile=ucpublic&uri=link%3D3100006%7E%2112393574%7E%213100001%7E%213100002&aspect=subtab13&menu=search&ri=1&source=%7E%21horizon&term=Marjuni+Kamal+alDin+Nur+alDin&index=AUTHORP#focus
https://libcat.uchicago.edu/ipac20/ipac.jsp?session=YO0698960I302.60613&profile=ucpublic&uri=link%3D3100006%7E%2112393574%7E%213100001%7E%213100002&aspect=subtab13&menu=search&ri=1&source=%7E%21horizon&term=Marjuni+Kamal+alDin+Nur+alDin&index=AUTHORP
6) Kyoto University Libraries
Call Number: 200003761448
http://www.humanosphere.cseas.kyoto-u.ac.jp/article.php/list_w_asia_02
7) UC Berkeley University Libraries
OCLC Number: PJ6636.I5 M37 / OCoLC: 181138226
http://berkeley.worldcat.org/title/masail-al-itiqad-inda-al-imam-al-qurtubi-t-671-h/oclc/181138226&referer=brief_results
OCLC Number: 525290753 / OCoLC: 742303416
http://berkeley.worldcat.org/title/mawqif-al-zaydiyah-wa-ahl-al-sunnah-min-al-aqidah-al-ismailiyah-wa-falsafatiha/oclc/525290753&referer=brief_results
8) OHIO University Libraries
OCLC Number: 643318212 / OColC: PJ6636.15M37 2010.
http://alice.library.ohiou.edu/search~S7?%2Famarjuni%2Famarjuni%2F1%2C2%2C2%2CB%2Fframeset&FF=amarjuni+kamal+al+din+nur+al+din&1%2C1%2C
9) Cornell University Libraries
OCLC Number: 525290753
http://cornell.worldcat.org/title/mawqif-al-zaydiyah-wa-ahl-al-sunnah-min-al-aqidah-al-ismailiyah-wa-falsafatiha/oclc/525290753&referer=brief_results
OCLC Number : 181138226 / OCoLC: 607740071
http://cornell.worldcat.org/title/masail-al-itiqad-inda-al-imam-al-qurtubi-t-671-h/oclc/181138226&referer=brief_results
OCLC Number: 643318212
http://cornell.worldcat.org/title/kamus-syawarifiyyah-kamus-modern-sinonim-arab-indonesia/oclc/643318212&referer=brief_results
10) The University of Arizona Libraries
OCLC Number: 181138226 / OCoLC: 607740071
http://universityofarizona.worldcat.org.ezproxy2.library.arizona.edu/title/masail-al-itiqad-inda-al-imam-al-qurtubi-t-671-h/oclc/181138226&referer=brief_results
11) Duke University Libraries
OCLC Number: 181138226
http://find.library.duke.edu/results.php?type=books&recordid=DUKE003930987&format=search
12) Washington University Libraries
OCLC Number: 525290753 / OCoLC: BP195.B3 M37 2009
http://catalog.lib.washington.edu/search~S6/?searchtype=X&searcharg=kamal+al-din+nur+al-din+marjuni&searchscope=6&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Search&searchlimits&searchorigarg=Xmauqif
13) New York University Libraries
OCLC: BP80.Q73 2006
http://www.bobcat.nyu.edu/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&fn=search&vid=NYU&ct=search&indx=1&dum=true&vl(freeText0)=marjuni&vl(357594822UI1)=all_items&vl(357594821UI0)=any&srt=rank&vl(1UI0)=contains&tab=all&frbg=&dstmp=1316320588215&mode=Basic&scp.scps=scope%3A(NS)%2Cscope%3A(CU)%2Cscope%3A(%22BHS%22)%2Cscope%3A(NYU)%2Cscope%3A(%22NYSID%22)%2Cscope%3A(%22NYHS%22)%2Cscope%3A(GEN)%2Cscope%3A(%22NYUAD%22)
14) Illinois University Libraries
http://vufind.carli.illinois.edu/vf-uiu/Record/niu_2171216/Request
15) National Library of Australia
Call Number: 4831741
http://catalogue.nla.gov.au/Record/4831741
16) British Library
Selfmark: YP.2010.a.4230 / System Number: 015592885
http://catalogue.bl.uk/F/-?func=direct-doc-set&doc_number=015592885&l_base=BLL01&from=TELgateway
17) Dominican Institute For Oriental Studies
Call Number: 9-730/7-15
http://alkindi.ideo-cairo.org/controller.php?action=SearchRequest&typeSearch=auteurOuvrage&id=57143
             Di Samping itu, sebahagian dari buku-buku tersebut boleh dibeli melalui online di beberapa toko buku di Timur Tengah melalui laman web seperti di bawah ini:
- Neel wa Furaat Bookshop
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb188508-157476&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb105741-5105493&search=books
- Arabic Bookshop
http://www.arabicbookshop.net/main/SimilarBooks.asp?id=193-158
- Souq Alarab Bookshop
http://www.souqalarab.com/--p4152.aspx
http://www.souqalarab.com/--p15624.aspx#.Tl7wkbXYFW4.facebook
- Jamalon Bookshop
http://www.jamalon.com/books/1014252.html
http://www.jamalon.com/1014183.html
- Darul Kutub al-Ilmiah Publishing, Lebanon
http://www.al-ilmiyah.com/_Product.php?FieldToSearch=Moualef&Keyword=%E3%D1%CC%E6%E4%ED&Action=Search
http://www.al-ilmiyah.com/_Product.php?Action=Detail&ProductID=4500
http://www.al-ilmiyah.com/_Product.php?Action=Detail&ProductID=4570


Buku (National)
3 buah buku diterbitkan oleh penerbit USIM & 1 buah buku dalam proses terbit di penerbit PTS Malaysia.
1) 2011 مدخل إلى علم الكلام (Pengantar Teologi Islam) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) , (Page: 301).2) 2010 المذاهب العقائدية الإسلامية (Aliran-Aliran Teologi Islam – Perkembangan & Masalah) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM), ISBN: 978-967-5295-42-3, (Page: 453). Buku tersebut merupakan buku teks program Dakwah-FKP tahun 3, subjek "AL-FIRAQ AL-ISLAMIYAH",3) 2009 الفرق الشيعية وأصولها السياسية وموقف أهل السنة منها (Perseteruan Politik –Syi’ah Vs Syi’ah & Tanggapan Sunni) USIM, ISBN: 978983295093-6, (Page: 236).
Artikel Dalam Journal (Berwasit):
1) Jurnal Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Berwasit) UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN (KUPU SB), Tajuk (al'Ishmah as-Syi'iyyah wa Mauqif Ahli Sunnah Minha) العصمة الشيعية وموقف أهل السنة منها, 2011.
2) Jurnal 'Ulum Islamiah (Berwasit) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, 2011. Tajuk (al-Huquq as-Siyasi fi al-Islam)
3) Jurnal Abqari (Berwasit) FAKULTI KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN, USIM, 2011, Tajuk: Athar al-Mazahib al-Falsafiah 'Ala al-Bathiniyyah.
Eramuslim.com (Jurnal Islam Online)
1) Apakah Doa dan Usaha Bisa Mengubah Takdir? Selasa, 02/08/2011 13:58 WIB http://www.eramuslim.com/syariah/tsaqofah-islam/dr-kamaluddin-nurdin-marjuni-dosen-senior-akidah-filsafat-universiti-sains-islam-malaysia-apakah-doa-dan-usaha-bisa-mengubah-takdir.htm
2) Ajaran Sesat Dalam Aliran Teologi Islam (bagian I) Selasa, 19/10/2010 12:53 WIB
http://www.eramuslim.com/syariah/tsaqofah-islam/dr-kamaluddin-nurdin-marjuni-ajaran-sesat-dalam-aliran-teologi-islam-bagian-i.htm
3) Ajaran Sesat Dalam Aliran Teologi Islam (bagian II) Sabtu, 30/10/2010 12:15 WIB
http://www.eramuslim.com/syariah/tsaqofah-islam/ajaran-sesat-dalam-aliran-teologi-islam-bagian-ii.htm
4) Ajaran Sesat Dalam Aliran Teologi Islam (bagian III) Kamis, 11/11/2010 10:08 WIB
http://www.eramuslim.com/syariah/tsaqofah-islam/ajaran-sesat-dalam-aliran-teologi-islam-bagian-iii.htm
5) Ajaran Sesat Dalam Aliran Teologi Islam (bagian IV - habis) Sabtu, 13/11/2010 11:16 WIB
http://www.eramuslim.com/syariah/tsaqofah-islam/dr-kamaluddin-nurdin-marjuni-ajaran-sesat-dalam-aliran-teologi-islam-bagian-iv-habis.htm
6) Aspek Sosial di Bulan Ramadhan Selasa, 03/08/2010 09:26 WIB
http://www.eramuslim.com/syariah/tsaqofah-islam/dr-kamaluddin-nurdin-marjuni-aspek-sosial-di-bulan-ramadhan.htm
7) Sekilas Perbedaan Prinsip Politik Sekte-sekte Syi'ah Sabtu, 26/06/2010 07:26 WIB
http://www.eramuslim.com/syariah/tsaqofah-islam/dr-kamaluddin-nurdin-marjuni-sekilas-perbedaan-prinsip-politik-sekte-sekte-syi-ah.htm
8) Diskursus Teologi Islam dalam Perspektif Imam Al-Qurthubi (1)
http://www.eramuslim.com/syariah/tsaqofah-islam/dr-kamaluddin-nurdin-marjuni-diskursus-teologi-islam-dalam-perspektif-imam-al-qurthubi-1.htm
9) Diskursus Teologi Islam dalam Perspektif Imam Al-Qurthubi (2)
http://www.eramuslim.com/syariah/tsaqofah-islam/dr-kamaluddin-nurdin-marjuni-diskursus-teologi-islam-dalam-perspektif-imam-al-qurthubi-2.htm
10) Diskursus Teologi Islam dalam Perspektif Imam Al-Qurthubi (3) Minggu, 13/06/2010 09:03 WIB
http://www.eramuslim.com/syariah/tsaqofah-islam/dr-kamaluddin-nurdin-marjuni-diskursus-teologi-islam-dalam-perspektif-imam-al-qurthubi-3.htm
11) Konsep Ta'wil Syi'ah Bathiniyah & Pengaruhnya terhadap Hermeneutika(1) Sabtu, 23/01/2010 05:00 WIB
http://www.eramuslim.com/syariah/tsaqofah-islam/dr-kamaluddin-nurdin-marjuni-konsep-ta-wil-syi-ah-bathiniyah-pengaruhnya-terhadap-hermeneutika-1.htm
12) Konsep Ta'wil Syi'ah Bathiniyah & Pengaruhnya terhadap Hermeneutika (2) Sabtu, 30/01/2010 05:42 WIB
http://www.eramuslim.com/syariah/tsaqofah-islam/konsep-ta-wil-syi-ah-bathiniyah-pengaruhnya-terhadap-hermeneutika-1.htm
13) Konsep Ta'wil Syi'ah Bathiniyah & Pengaruhnya terhadap Hermeneutika (3) Sabtu, 06/02/2010 10:51 WIB
http://www.eramuslim.com/syariah/tsaqofah-islam/dr-kamaluddin-nurdin-marjuni-konsep-ta-wil-syi-ah-bathiniyah-pengaruhnya-terhadap-hermeneutika-3.htm
14) Konsep Ta'wil Syi'ah Bathiniyah & Pengaruhnya terhadap Hermeneutika (4) Sabtu, 13/02/2010 05:52 WIB
http://www.eramuslim.com/syariah/tsaqofah-islam/dr-kamaluddin-nurdin-marjuni-konsep-ta-wil-syi-ah-bathiniyah-pengaruhnya-terhadap-hermeneutika-4.htm
Penyelidikan Sejak Dalam Jawatan Sekarang
1) KAJIAN PENDEKATAN PEMBERSIHAN JIWA (TAZKIYYAH AL-NAFS) TARIQAH MU'TABARAH DI NEGERI SEMBILAN, 01/09/2009-20/07/2010, SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN (SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES) Ahli: Prof. Madya DR. Syamsul Bahri Galigo, DR. Kamaluddin Nurdin. DR. Rumaizuddin, En. Khairi Mahyuddin. (Biaya USIM RM. 2000)
2) KAJIAN MANHAJ IFTA AKIDAH – AJARAN SESAT DI NEGERI SEMBILAN DAN SELANGOR. SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN (SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES) Ahli: DR. Muhd Rushdan Jailani, Prof. Madya DR. Syamsul Bahri Galigo. DR. Muhd Radhi Ibrahim, DR. Kamaluddin Nurdin. En. Wan Fazrul Azdi. (Biaya USIM RM. 15000).
Persidangan/Seminar/Bengkel
Persidangan Antarbangsa & Kebangsaan (Nasional)
1) Presenter, Internatinonal Conference On Da’wah And Islamic Management, USIM, 23 rd & 24th November 2010. Biaya USIM. Tajuk: (al-Khitab ad-Diniy Baina at-Ta’wil wa al-Hermeneutika al-Librali)
الخطاب الديني بين التأويل والهرمينوطيقيا اللبرالي
2) Presenter, International Conference On Islamic World, 23-25 Julai 2011, Mekkah, Saudi Arabiah. Biaya Rabitah al-Alam al-Islami, Tajuk (Haqqu at-Ta’bir ‘Ani ar-Ra’yi fi al-Islam).
حق التعبير عن الرأي في الإسلام
3) Participant, ICPE-4 2010, 4th International Conference On Postgraduate Education, UKM, 27 & 28 November 2010. Utusan USIM
4) Presenter, Seminar Kebangsaan (nasional) “Wahyu Asas Tamadun Kali Kedua” (Swat 2011), USIM. Biaya USIM. Tajuk: (Konsep Ta’wil Bathiniyah dan Pengaruhnya Terhadap Hermeneutika Liberal).
5) Presenter, Seminar Kebangsaan (nasional) "Pengajian Akidah & Agama (SIGMA 2011)" USIM, Biaya USIM, Tajuk:"Beda Akidah Sunni VS Syi'ah", 2011
6) Presenter, Seminar Kepimpinan & Pengurusan. Tajuk (Ajaran Sesat) USIM, 13 April 2010.
7) Presenter, Muzakarah, Kepimpinan & Pengurusan Seri 1 FKP-USIM. Tajuk (Hermeneutika Islam Liberal), 22 Januari 2010.
8) Presenter, Muzakarah Kepimpinan & Pengurusan Seri 1 FKP-USIM, Tajuk (Syi'ah Sunni Dalam Perdebatan), 27 Mac 2009.
9) Presenter, Muzakarah Kepimpinan & Pengurusan Seri 2 FKP-USIM, Tajuk (Diskursus Pemikiran Islam Semasa), 31 Julai 2009.
10) Presenter, Muzakarah Kepimpinan & PengurusanSeri 3 FKP-USIM, Tajuk (Cabaran Teologi Islam), 28 Ogos 2008.
Workshop
1) Presenter, Program Retreat Pembangunan Pelajar Tahun Dua Program Akidah Dan Agama, Nur Bukit Unggul Resort Sepang, 4-6 Mac 2011.
2) Presenter, “PENGGUNAAN KALIMAH ALLAH OLEH BUKAN MUSLIM DI MALAYSIA” USIM, 22/01/2010.
3) Presenter, “FORUM PERDANA USIM TAJUK” "APAKAH SAYA AHLU SUNNAH", USIM, 27/06/2011.
4) Presenter & Penyelaras, PROGRAM RETREAT BAHASA ARAB FKP-USIM, FKP-USIM, 18/02/2009, 19/02/2008
5) Hakim Penilai, Fourth Research Presentation Seminar for Graduate Students 2010, PPS-USIM, 17 Februari 2010.
Bengkel
1) WARASYAH TAQWIYYAH FI USUL FIQH MUAMALAT FAKULTI EKONOMI & MUAMALAT, FEM-USIM, 09/12/2010
2) PENULISAN PENGURUSAN ISLAM, AKADEMI PENGURUSAN (YaPEIM), Allson Klana Hotel Nilai, 18 & 19 Jun 2009.
3) FRGS KPT 2009, INSTITUT PENGURUSAN DAN PENYELIDIKAN FATWA SEDUNIA (INFAD-USIM), Allson Klana Hotel Nilai, 16 April 2009.
4) PROGRAM PEMBANGAUNAN KEPIMPINAN INOVATIF & TRFANSFORMASI PENSYARAH (DOSEN) MUDA, 2011, ZON SELATAN, MINISTRY OF HIGHER EDUCATION MALAYSIA, 11-13 November 2011.
Sumbangan Kepada Jabatan/Fakulti/Universiti
1) AHLI PANEL SYARIAH INSTITUT PENGURUSAN & PENYELIDIKAN FATWA SEDUNIA (INFAD), AJK, UNIVERSITY, 01/08/2008, 01/08/2010.
2) PENYELARAS, TESIS PELAJAR DA'WAH 2010/2011,FKP, 07/02/2011, 06/06/2011.
3) PENYELARAS, TESIS PELAJAR DA'WAH 2008/2009, FKP, 09/03/2009, 01/06/2009.
4) Penyelaras, TESIS PELAJAR DA'WAH 2009/2010, FKP, 12/03/2010, 12/03/2010.
5) AJK, SEMINAR ANTARBANGSA DA'WAH DAN PENGURUSAN ISLAM (IC-DAIM 2010), 23 & 24 November 2010.
6) PENILAI, ARTIKEL ULUM ISLAMIYAH JOURNAL (UIJ), 18 Februari 2011.
7) PENILAI, ARTKEL ULUM ISLAMIYAH JOURNAL (UIJ), 17 Januari 2011.
8) PENILAI, ARTIKEL ULUM ISLAMIYAH JOURNAL (UIJ), 5 Oktober 2011.
8) AJK, BULLETIN AL-NASHRAH FKP-USIM, EDISI 1, 2011.
9) PENILAI, ARTIKEL ULUM ISLAMIYAH JOURNAL (UIJ), 1 November 2011.
10) AJK, KARNIVAL TRANSFORMASI SISTEM PENGURUSAN ISLAM DI MALAYSIA, 1-2 Oktober, 2011.
Perkara-Perkara Lain (Sumbangan Kepada Jabatan/Fakulti/Universiti)
a. CONSULTATION/SUPERVISOR/EXAMINER THESIS
1) PENILAI, PROPOSAL PH.D (QUALIFYING TEST)/ RAJAB MUHD MAHFUDZ (LIBYA), UNIVERSITY, 03/07/2009, 03/07/2009
2) PENILAI, PROPOSAL PH.D (QUALIFYING TEST)/ JOKHA SULAIMAN AL-HASNI (OMAN), UNIVERSITY, 03/07/2009, 03/07/2009
3) PENILAI, PROPOSAL PH.D (QUALIFYING TEST)/ SALAH MOHAMED ZAKI MOHAMED IBRAHIM (MESIR), UNIVERSITY, 04/04/2007, 04/05/2007
4) PENILAI, PROPOSAL M.A (QUALIFYING TEST) / ABDULLAH ABD KARIM MOHAMAD (LIBYA), UNIVERSITY, 05/08/2011, 05/08/2011
5) PENILAI, PROPOSAL M.A (QUALIFYING TEST)/ BINAN MOUSELLIKUR (LIBYA), UNIVERSITY, 09/04/2010, 09/04/2010
6) PENILAI, PROPOSAL PH.D (QUALIFYING TEST) / MOHD ABEIT AL-ZINTANI IBRAHIM (LIBYA) , UNIVERSITY, 09/04/2010, 09/04/2010
7) PENILAI, PROPOSAL PH.D (QUALIFYING TEST) / HAMIDUN BIN MOHAMAD HUSIN (MALAYSIA), UNIVERSITY, 11/05/2007, 11/05/2007
8) CO-SUPERVISOR/ VIVA VOCE OF PH.D THESIS STUDENT/JOKHA SULAIMAN AL-HASANI (OMAN), UNIVERSITY, 14/07/2011, 14/07/2011
9) SUPERVISOR, PROPOSAL PH.D (QUALIFYING TEST) AREF AHMED EL-TEER (LIBYA) , UNIVERSITY, 17/04/2009, 17/04/2009
10) SUPERVISOR, PROPOSAL PH.D (QUALIFYING TEST)/AHMAD BIN MUHD ZAKI NAFALEN (THAILAND) , UNIVERSITY, 25/06/2010, 25/06/2010
11) PENILAI, PROPOSAL PELAJAR PH.D (QUALIFYING TEST)/YAAKOB AL-ROHBI (OMAN) , UNIVERSITY, 26/01/2011, 26/01/2011
12) PENILAI, PROPOSAL M.A (QUALIFYING TEST)/ MOHD AZRI MUHD NASHIRUDDIN (MALAYSIA), UNIVERSITY, 26/04/2011, 26/04/201
13) PENILAI, PROPOSAL M.A (QUALIFYING TEST)/ ESMAEL MOHD TABOULI (LIBYA), UNIVERSITY, 18/11/2011
b. PENGLIBATAN DALAM EVENT/PROGRAM UNIVERSITI
1) PENGEMASKINIAN BUKU PANDUAN FAKULTI KEPIMPINAN & PENGURUSAN (VERSI ARAB), AJK, FACULTY, 02/07/2007- 03/12/2007
2) KEJOHANAN DEBAT BAHASA ARAB PERINGKAT UNIVERSITI-UNIVERSITI ASEAN, HAKIM, UNIVERSITY, 03/08/2010 - 07/08/2010
3) AHLI PANEL PENYEDIAAN BUKU & DRAF UCAPAN -MALAYU-ARAB- KONVOKESYEN USIM KE TUJUH 2009, Penterjemah, UNIVERSITY, 04/05/2009, 01/06/2009
4) AHLI PANEL (PENERBITAN) SEKRETARIAT PENDAKWAH MUDA MALAYSIA (SPMM), AJK, UNIVERSITY, 05/08/2008, 05/08/2009
5) AHLI PANEL PENYEDIAAN BUKU & DRAF UCAPAN -MALAYU-ARAB- KONVOKESYEN KHAS USIM BIL. 2, Penterjemah, UNIVERSITY, 06/02/2008, 20/02/2008
6) MENTOR MENTEE PROGRAM DAKWAH & PENGURUSAN ISLAM FKP, AJK, FACULTY, 06/02/2010, 06/02/2010
7) TESIS PELAJAR DA'WAH 2010/2011, Penyelaras, UNIVERSITY, 07/02/2011, 06/06/2011
8) TESIS PELAJAR DA'WAH 2008/2009, Penyelaras, UNIVERSITY, 09/03/2009, 01/06/2009
9) PEMBIMBING PELATIHAN DEBAT BAHASA UNTUK PIALA NAIB CANSELOR USIM 2010, AJK, FACULTY, 10/02/2010, 20/02/2010
10) PENTAKSIRAN KERTAS SOALAN BAGI SUBJEK \"SIRAH RASUL\" PEPERIKSAAN AKHIR SEMESETER II, SESI AKADEMIK 2009/2010, Penaksir Kertas Soalan, UNIVERSITY, 10/03/2010, 10/03/2010
11) TESIS PELAJAR DA'WAH 2009/2010, Penyelaras, FACULTY, 12/03/2010, 12/03/2010
12) MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN & KHITABAH KOLEJ KEDIAMAN NILAM COURT USIM, HAKIM, UNIVERSITY, 13/09/2009, 13/09/2009
13) PENGGUBALAN MODUL KURSUS UTA2082 (PENGAJIAN HALAQAH), AJK, UNIVERSITY, 14/10/2010, 14/10/2010
14) PUSAT PEMULIHAN NARKOTIK, DENGKIL, SEPANG, Penyelia Dakwah Tatbiqi FKP, FACULTY, 16/10/2010, 16/10/2010
15) PENYEDIAAN MODUL KURSUS UTA208 PENGAJIAN HALAQAH, AJK, UNIVERSITY, 17/01/2011, 11/07/2011
16) PROGRAM RETREAT BAHASA ARAB FKP-USIM, Penyelaras, FACULTY, 18/02/2009, 19/02/2008
17) BENGKEL PEMURNIAN ARTIKEL JURNAL AL-ULUM - USIM, PESERTA, UNIVERSITY, 20/12/2010, 21/12/2010
18) KEJOHANAN DEBAT BAHASA ARAB PIALA NAIB CONSELOR USIM, HAKIM, UNIVERSITY, 25/06/2010, 29/06/2010
19) CERAMAH RAMADHAN 2010, FKP-USIM DOA MAQBUL, PENCERAMAH, FACULTY, 25/08/2010, 25/08/2010
20) FORUM PERDANA USIM TAJUK \"APAKAH SAYA AHLU SUNNAH\", Presenter, UNIVERSITY, 27/06/2011, 27/06/2011
21) MINGGU INTEGRITI (MUSABAQAH SENI KHAT), HAKIM, UNIVERSITY, 29/01/2008, 29/01/2008
22) KHUTBAH JUM'AT MUSHALLAH UNIVERSITI SAINS ISALAM MALAYSIA. TAJUK \"BOLEHKAH TAKDIR BERUBAH?\", Khatib Jum'at, UNIVERSITY, 29/07/2011, 29/07/2011
23) SEMINAR TRANSFORMASI SISTEM PENGURUSAN ISLAM DI MALAYSIA USIM-JPM,(PWTC),KUALA LUMPUR., AJK, , 30/09/2011, 02/10/2011
24) MINGGU INTEGRITI USIM (MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN), HAKIM, UNIVERSITY, 31/01/2008, 31/01/2008
Khidmat Masyarakat
1) KHUTBAH JUM'AT MUSHALLAH UNIVERSITI SAINS ISALAM MALAYSIA. TAJUK "BOLEHKAH TAKDIR BERUBAH", Khatib Jum'at, UNIVERSITY, 29/07/2011, 29/07/2011.
2) CERAMAH MAULID NABAWI, FKP-USIM, 2011.
3) CERAMAH RAMADHAN 2010, FKP-USIM DOA MAQBUL, PENCERAMAH, FACULTY, 25/08/2010, 25/08/2010.
4) PENULIS BLOG DA'WAH ISLAM http://dr-kamaluddin-nurdin.blogspot.com/, 10/2009 Sampai Sekarang. Jumlah Pengunjung: 10650.
Jaringan dan Hubungan Luar:
1) Member Penulis Buku Darul Kutub al-Imiah, Beirut-Lebanon.
2) Member Penulis Buku Muassasah al-'Alyaa, Cairo-Egypt.
3) Member Penulis Arikel Online Eramuslim.com.

0 komentar:

Post a Comment